VPIS REZULTATOV

Vpis rezultata na posamezni luknji (udarcev) na strežnik se vrši selektivno, kar pomeni, da se ob zapustitvi polja (premik s tabulatorjem, klik izven polja, klik na drugo polje,…) vpisana vrednost takoj prenese na strežnik. Glede na status podatka so možna naslednja stanja:
– RDEČE brez vpisane vrednosti – polje je prazno
– RDEČE z ZELENO OBROBO in vpisano vrednostjo – podatek je v postopku zapisovanja na strežnik. Ob uspešnem zapisu se polje obarva BELO in v polju je vpisana vrednost.
– BELO z vpisano vrednostjo – polje ima uspešno vpisano vrednost na strežniku

Ob neuspešnem prenosu vrednosti na strežnik se vpisana vrednost v polje odstrani, polje pa se ponovno obarva RDEČE.

POSTOPKEK PRERAČUNA IN OBJAVE REZULTATOV

1. Preračunaj rezultate

Po uspešnem vpisu vseh udarcev izberite Preračunaj. Sistem bo na podlagi vpisanih udarcev in nastavitev turnirja preračunal rezultate turnirja. Rezultati NISO JAVNO OBJAVLJENI in še ne vplivajo na dejanski preračun HCP-ja igralcev.

– Rezultati ne bodo preračunani v primeru, da v tabeli rezultati igralci s pomanjkljivim vpisom udarcev (prazna polja). Če igralec ni zaključil turnirja ga je potrebno označiti kot diskvalificiranega.
– Uredniki lahko dostopate do rezultatov s klikom na povezavo Prikaži rezultate.

2. Zaključi in potrdi

Ko preteče čas za pritožbo in ste prepričani, da so rezultati pravilni, jih potrdite in zaključite turnir z izbiro gumba Zaključi in potrdi. Rezultati postanejo uradni in sistem preračuna igralcem nove HCP-je, če je turnir bil klasificiran kot HCP turnir.

– Po potrditvi se polja za vnos udarcev zaklenejo in jih več ni mogoče spreminjati. V primeru potrebe po popravku se obrnite na skrbnika krovne organizacije, ki vam lahko polja ponovno aktivira.
– Če so po zaključku turnirja bila polja ponovno aktivirana, se vsi koraki od 1 do 3 ponastavijo. Postopek Preračuna in potrditve rezultatov je potrebno ponoviti!

3. Objavi rezultate

S premikom gumba Objavljeno/Neobjavljeno določate, ali so rezultati turnirja po zaključku in potrditvi javno objavljeni na portalu.