Postopki ob vzpostavitvi sistema

Po vzpostavitvi golfUser sistema je potrebno podatkovno bazo napolniti s podatki in jim določiti ustrezne relacije: SEZONE Sezona določa časovno tekmovalno obdobje na katerega so vezana tekmovanja in članarine igralcev. Z vpisom nove sezone se klubskim urednikom omogoči tudi naročanje članarin. V uredniškem meniju izberite golfUser in nato Sezone Desno zgoraj izberite gumb Dodaj sezono ali […]

Podrobnosti